Podmínky používání služby Seniore

 1. Definice
  1. Provozovatelem služby Seniore (dále také „služba“) je Seniore, IČ 08025452 s.r.o., se sídlem Bratislavská 2323, 407 47 Varnsdorf, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42420.
  2. Služba Seniore je software, který je dostupný z webové stránky seniore.org.
   1. Využívání služby Seniore je zdarma a řídí se pravidly, která jsou upravena těmito podmínkami.
   2. Hlavní funkcionalitou služby je propojení seniorů a dobrovolníků za účelem pomoci.
  3. Uživatelem služby je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba odlišná od provozovatele, která aplikaci Seniore využívá.
 2. Účel služby
  1. Účelem služby je pomoci propojit dobrovolníky se seniory, kteří potřebují pomoci. Služba funguje jako komunitní platforma, kde se seznámí senioři s někým blízkým z jejich okolí, kdo může vypomoci.
  2. Pomoc v rámci služby je definována jako pomoc amatérského charakteru. V rámci služby je možné nabízet pouze takové činnosti, k nimž není potřeba žádné osvědčení. Nabízení ani poskytování lékařských, rehabilitačních a dalších obdobných služeby profesionálního charakteru není v Seniore dovoleny.
  3. V rámci služby Seniore je ZAKÁZÁNO provádět jakékoliv činnosti za účelem zisku. Služba je neplacená a nikdo z uživatelůnení oprávněn požadovat jakoukoliv finanční náhradu, kromě náhrady, která pokryje jím vynaložené náklady (například pořízení nákupu), což doloží stvrzenkou. Výše těchto nákladů nesmí přesáhnout 500,- Kč, slovy pět set korun českých.
  4. Služba Seniore slouží jako prostředek pro propojení lidí mezi sebou. Nebere na sebe rizika tohoto propojení. Než se spojíte, zajistěte svou bezpečnost. V žádném případě nepouštějte cizí lidi k sobě domů. Nemějte u sebe hotovost vyšší, než 500 Kč.
 3. Užívání služby
  1. Provozovatel uděluje Uživateli licenci k využití služby v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí služby.
  2. Provozovatel uděluje Uživateli licenci bezúplatně.
  3. Uživatel má právo zřídit pouze jeden uživatelský účet.
  4. Provozovatel má právo službu nebo její část kdykoliv znepřístupnit, odstavit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
  5. Provozovatel je oprávněn omezit počet Uživatelů a odmítnout registraci jakéhokoliv Uživatele bez udání důvodu
  6. Provozovatel má právo vymazat profil Uživatele z důvodu porušení ustanovení těchto podmínek.
  7. Uživatel se zavazuje při užívání služby jednat tak, aby jemu, Provozovateli ani dalším Uživatelům služby nevznikla žádná škoda.
 4. Zobrazování údajů
  1. Služba propojuje jednotlivé Uživatele mezi sebou. Aby se mohli spojit, zobrazí jejich jméno, přibližnou lokaci a emailovou adresu. Registrací do služby souhlasíte s tím, že tyto údaje budou zobrazeny ostatním Uživatelům.
  2. Pro účely bezpečnosti je vyžadováno poskytnutí příjmení a scan občanského průkazu (na kterém je možné zakrýt citlivé údaje). Tyto údaje jsou po dobu využívání služby Uživatelem uchovány v databázi Seniore. Nejsou ovšem viditelné běžným Uživatelům Seniore ani žádné třetí straně.
 5. Ochrana osobních údajů
  1. Provozovatel služby je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté údaje. Provozovatel proto využívá efektivní zabezpečovací technologie ktomu, aby byly osobní údaje chráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo zneužitím.
  2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: https://app.seniore.org/conditions_2
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Registrací do služby Seniore Uživatel souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Zpět na registraci .