Souhlasím s užitím osobních údajů

Tímto udělujete souhlas společnosti Seniore, s. r. o., se sídlem Bratislavská 2323, 407 47 Varnsdorf, IČ: 08025452, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,číslo listiny C 43383/SL1/KSUL (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo, fotografie, datum narození, kopie občanského průkazu.

Jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mail, telefonní číslo, datum narození, kopii občanského průkazu a fotografii je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem registrace a následného využívání služby Seniore. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu využívání služby Seniore uživatelem.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu contact@seniore.org.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.

Zpět na registraci .